Hadishttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmBest Ads, Ptc and Ptsu fa-IRامام رضا عليه السّلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر شگفتم چگونه كسي كه دنيا را آزموده و تغييرات آن را به چشم خود ديده باز دل به دنيا مي بندد.پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه دوست دارد خندان و با روي گشاده خداوند را ديدار كند، بايد از محبّت و ولايت علي بن موسي الرضّا علیه السلام بهره‏ مند باشد.حضرت محمد صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر مدارا، فزوني و بركت است، و هر كس از مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.حضرت محمد صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهنگامي كه به غير عدالت حكم كنند، بركت‏ها از بين مي ‏روند.امام علي عليه‏ السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه دنيا چون زاهدِ دنياگريز بنگر، و به آن ، چونان عاشق شيدا منگرامام صادق عليه‏ السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم داري، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و اين كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.امام صادق عليه‏ السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگي كنند، با احسان و نيكوكاري خود زندگي مي‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مي‏ ميرند.امام سجاد عليه السّلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمبغوض ترين مردم نزد خداوند عزوجل كسي است كه ادعاي پيروي از امامي را دارد ولي در عمل به او اقتدا نمي كند.امام علي عليه‏ السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمه كارهاي خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر چون قطره‏ اي است در درياي عميق.امام علي عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است.امام علي عليه ‏السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.حضرت علي عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدانيد آنان كه در زمان غيبت حجت خدا در دين خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غيبت منكرش نشوند، روز قيامت با من هم درجه خواهند بود.پيامبر خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچون هلال ماه رمضان پديد آيد، درهاي دوزخ بسته گردد و درهاي بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند.امام رضا عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدايا اگر ما را در روزهايي كه از ماه شعبان گذشت نبخشيدي پس ما را در باقيمانده آن بيامرز «اين دعا سفارش شده است در روزهاي باقيمانده و بخصوص پاياني ماه شعبان زياد خوانده شود»امام علي عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا مهديِ ما حجّت‌ها گسسته مي‌‌شود؛ او پايان‌بخش سلسلۀ امامان، نجات‌بخش امّت و اوج نور است و رازي پيچيده دارد.امام حسين عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به آنچه مي ترسد گرفتار مي شودامام زمان عجل الله تعالي فرجهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmما در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم، كه اگر جز اين بود، دشواري ها و مصيبت ها بر شما فرود مي آمد و دشمنان، شما را ريشه كن مي نمودند.امام جواد عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا قائم ما مهدي (عليه ‏السلام) است كه بر مسلمان واجب است در زمان غيبت او منتظرش باشد و هنگام ظهورش از او اطاعت كند.امام علي عليه ‌السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا مهديِ ما حجّت‌ها گسسته مي‌‌شود؛ او پايان‌بخش سلسلۀ امامان، نجات‌بخش امّت و اوج نور است و رازي پيچيده دارد.امام جواد عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعزّت و شخصيّت مؤمن در بي نيازي و طمع نداشتن به ـ مال و زندگي ـ ديگران است.امام هادي عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحسرت و اندوه عدم موفقيتهاي گذشته را، با گرفتن تصميم و اراده قوي، جبران كن.امام رضا عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچون ماه محرّم مي رسيد، كسي پدرم را خندان نمي ديد.پيامبر صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاي فاطمه ؛ همه چشم ها در روز قيامت گريان است جز چشمي كه بر مصيبت هاي حسين بگريد.امام رضا عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروز شهادت حسين عليه السلام ديدگان ما را مجروح و اشكهاي مارا جاري كرد.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا روز شهادت حسين عليه السلام سوگناك ترين روزهاست.امام رضا عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهركس روز عاشورا را روز غم و اندوه و گريه خودش قرار دهد خداوند روز قيامت را روز شادي وسرورش قرار مي دهد.امام حسين عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمن كشته اشكم؛ هر مؤمني مرا ياد كند، اشكش روان شود.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرحمت خدا بر عبّاس ؛ ايثار كرد و كوشيد و جان فداي برادرش كرد.پيامبر صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه حسين را دوست بدارد خداوند دوستدار اوست.پيامبر صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmولايت علي بن ابي طالب سلام الله عليه ولايت خدا، و محبّت او عبادت خدا و پيروي از او فريضه اي از جانب خدا است.حضرت فاطمه سلام الله عليهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبعداز غدير خم خداوند براي هيچ كس عذر و بهانه اي باقي نگذاشته است.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروزه عيد غدير معادل روزه تمام عمردنياست.امام جواد عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmما گنجوران خداونديم در علم و غيب و حكمت او و اوصياي پيامبرانش و بندگان ارجمند او هستيم.امام جواد عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاعتماد به خداوند بهاي هرچيز گرانبها و نردبان هر امر بلند مرتبه اي است.امام جواد عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه فرمان هواي نفس خويش برد آرزوي دشمنش را برآورده كرده است.امام رضا عليه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه براي شما پيشامد سختي روي داد به وسيله ما از خداوند ياري بجوئيد.امام رضا عليه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmامام مونسي دلسوز و پدر مهربان و برادري همدل است.امام علي عليه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس اطمينان داشته باشد كه آنچه خداوند برايش تقدير كرده است به او مي رسد، دلش آرام مي گيرد.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خوش دارد از ياران امام مهدي سلام الله عليه باشد، بايد منتظر باشد و پارسايي پيشه كند.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگي و جوانمردي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو تندرستي و رستگاري را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه گيري يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو سنگيني ترازوي اعمال را جستجو نمودم، پس آن را در گواهي به يگانگي خدا تعالي و رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسرعت در ورد به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در كار خالصانه براي خداي تعالي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پيش فرستادن ثروت (انفاق) براي خشنودي خداي تعالي يافتم. (برگ عيشي به گور خويش فرست ..... كس نيارد ز پس، تو پيش فرست)امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو شيريني عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترك گناه يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو رقت (نرمي) قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگي و تشنگي (روزه) يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو روشني قلب را جستجو نمودم، پس آن را در انديشيدن و گريستن يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو (آساني) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو روشني رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو فضيلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزينه زندگي زن و فرزند يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو دوستي خداي تعالي را جستجو كردم، پس آن را در دشمني با گنهكاران يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو سروري و بزرگي را جستجو نمودم، پس آن را در خيرخواهي براي بندگان خدا يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو آسايش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در كمي ثروت يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو كارهاي پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شكيبايي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو بلندي قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در پرهيزكاري يافتم .امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو آسايش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسايي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرتري و بزرگواري را جستجو نمودم، پس آن را در فروتني يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو عزت (ارجمندي) را جستجو نمودم، پس آن را در راستي و درستي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو نرمي و فروتني را جستجو نمودم، پس آن را در روزه يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو توانگري را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو آرامش و همدمي را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو همراهي و گفتگوي با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخويي يافتم.امام صادق عليه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmو خوشنودي خدا تعالي را جستجو نمودم، پس آن را در نيكي به پدر و مادر يافتم.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخودت را به كارهاي زيبا عادت بده كه اگر به آنها عادت كني، برايت لذت بخش مي ‏شوند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبالاترين درجه دانايي، تشخيص اخلاق از يكديگر و آشكار كردن اخلاق پسنديده و سركوب اخلاق ناپسند است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاخلاقت را خوب كن تا خداوند حسابت را آسان گرداند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبسم اللّه‏، شفاي هر دردي و ياري كننده هر دارويي است. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm هرگاه نيت‏ها فاسد باشد، بركت از ميان مي ‏رود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند خير دنيا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقي و خوش نيتي به بنده نمي ‏دهد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس به اندازه‏اي كه او را كفايت مي ‏كند، قناعت كند، به آسايش و نظم مي‏ رسد و در آسودگي و رفاه منزل مي ‏گيرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmريشه عقل، قدرت است و ميوه آن شادي. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده: راستگويي، امانتداري، حلال خوري و خوش اخلاقي.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmگواراترين زندگي، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm تلخي حق را تحمل كن، و مبادا كه فريب شيريني باطل را بخوري.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبزرگوار، نيكوكاري‏هاي خود را بدهي به گردن خود مي‏داند كه بايد بپردازد و فرومايه، احسان‏هاي گذشته خود را بدهي به گردن ديگران مي‏داند كه بايد پس بگيرد.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر پي روزي و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه] بركت و پيروزي است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس دوست دارد بي‏نيازترين مردم باشد، بايد به آنچه در دست خداست مطمئن‏تر باشد تا آنچه به دست خودش دارد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند دوست دارد كه وقتي يكي از شما كاري انجام مي‏دهد در آن محكم ‏كاري كند.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشعبان ماه من است، و رمضان ماه خداست؛ پس هركس در شعبان روزه بدارد، من در روز قيامت شفيع او خواهم بود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm دلهاي مردم صندوقچه‏هاي حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد ديد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‏ها از ميان مي‏رود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه از سرزنش و نكوهش علما پروا نمي‏كند، نمي‏توان به خير دنيا و آخرت او اميد داشت.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه راستي كه مؤمن با برادر مؤمنش آرامش پيدا مي ‏كند، چنان كه تشنه، با آب خنك آرامش مي ‏يابد.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدبخت‏ترين مردم پادشاهانند و خوشبخت‏ترين مردم كسي است كه با مردم بزرگوار معاشرت كند.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبردباري لباس عالم است، پس تو خود را از آن عريان مدار.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصدقه‏ اي كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه‏ شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خدا را بشناسد ترس او در دلش مي افتد و هر كه از خدا ترسان باشد نفسش از دنيا طلبي باز مي ماند. پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس دوست دارد خداوند هنگام سختي‏ها و گرفتاري‏ها دعاي او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر گاه بنده‏اي هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مي‏گويد: به تعداد نفس‏هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ كس جز با اطاعت خدا خوشبخت نمي ‏شود و جز با معصيت خدا بدبخت نمي ‏گردد.امام كاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه خدا قسم خير دنيا و آخرت را به مؤمني ندهند مگر به سبب حسن ظن و اميدواري او به خدا و خوش اخلاقي اش و خودداري از غيبت مؤمنان.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس به خدا توكل كند، دشواري‏ها براي او آسان مي ‏شود و اسباب برايش فراهم مي ‏گردد.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه نيكوست نيكي ها بعد از بديها و چه زشت است بديها پس از نيكي ها.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس به آنچه خداوند به او داده است راضي باشد، راحت‏ترين زندگي را دارد. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس رابطه ‏اش را با خدا اصلاح كند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح خواهد نمود. پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمومن بردباري است كه بردباري اش از روي ناداني نيست و اگر با او از روي ناداني و حماقت رفتار شود او بردباري به خرج مي دهد و به كسي ستم نمي كند و اگر به او ستمي شد مي بخشايد و بخل نمي ورزد و اگر به او بخل ورزيده شد صبر پيشه مي كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه نافرماني خدا را كند، خداوند را دوست نمي دارد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس با زشتيِ سبكسري تو را خشمگين كرد تو با زيبايي بردباري او را به خشم آور.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا بردباري خود را از خشم پنهان كن و با فهم و دانايي از وهم و خيال چشم بپوش. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پيروز مي ‏شود.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ قطره اي در نزد خداوند عزوجل دوست داشتني تر و محبوب تر از قطره ي اشكهايي كه در تاريكي شب و از خوف خدا با اخلاص كامل ريخته مي شود نيست.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم، دو گروهند: دانشمند و دانش ‏اندوز و در غير اين دو، خيري نيست.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند جويندگان دانش را دوست دارد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmريشه هر خيري در دنيا و آخرت يك چيز است و آن ترس از خداوند متعال است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا آزار رساندن به پدر و مادر و نا اميدي از رحمت خداوند و ايمني از مكر خداوند از گناهان كبيره است.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند جهاد را موجب عزت و هيبت اسلام، و صبر را وسيله استحقاق و شايستگي پاداش حق تعالي قرار داد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم، كارهاي خير مي ‏كنند، ولي پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مي ‏شود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر بردبار نيستي خود را بردبار جلوه ده، زيرا كمتر كسي است كه خود را شبيه گروهي كند و بزودي يكي از آنان نشود.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر مدارا مخلوقي بود كه ديده مي شد هيچ مخلوقي از مخلوقات خدا از او نيكوتر نبود.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند پيروي از ما اهل بيت را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي و رهبري ما را عامل در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر گاه خواستي كه خداوند دارايي تو را زياد كند، زكات آن را بپرداز.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا دشنام دادن و هرزه گويي و زبان درازي ناشي از نفاق و دورويي است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمنشين خوب نعمت و همنشين بد، بلا و مصيبت است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين عدالت ياري مظلوم است.حضرت فاطمه سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه عبادتهاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه راستي كه دل در درون سينه بي قرار است و به دنبال حق مي ‏گردد و چون به آن رسيد، آرام و قرار مي ‏گيرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس براي اصلاح خود، خويشتن را به زحمت بيندازد، خوشبخت مي ‏شود هر كس خود را در لذت‏ها رها كند، بدبخت مي ‏گردد و بي ‏بهره مي‏ ماند.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مي ‏كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه عاقل باشد دين دارد و كسي كه دين دارد وارد بهشت خواهد شد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmارزش تو به ادب توست، پس آن را با بردباري آراسته كن.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپاداش نيكوكاري زودتر از هر كار خوب ديگري مي‏ رسد و كيفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد ديگري گريبان مي ‏گيرد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقناعت مالي است كه تمام شدني نيست.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمهدي (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدخترم به اين دليل فاطمه ناميده شده است كه خداوند عزّ و جل او و دوستدارانش را از آتش دوزخ به دور داشته است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصباني.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه ظالمي را بر عليه مظلومي ياري كند پيوسته خداوند از او خشمگين است تا اينكه دست از ياري او بردارد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبلند مرتبه ‏ترين مردم نزد خداوند در روز قيامت كسي است كه در روي زمين بيشتر در خيرخواهي و ارشاد مردم قدم بردارد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعوامل رستگاري : اطعام كردن ، آشكارا سلام كردن ، نمازشب خواندن در حالي كه مردم آرميده اند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه از روي اخلاص (لا اله الا الله) گويد به بهشت داخل شود و اخلاص او اين است كه گفتن(لا اله الا الله) او را از ارتكاب آنچه كه خداوند بر او حرام نموده باز دارد.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس كه خداوند براي او خير بخواهد، دوستي شايسته نصيب وي خواهد نمود.امام حسن عسكري علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه نهاني برادر خود را پند دهد او را آراسته و زيور بسته ، و هر كه در برابر ديگرانش پند دهد زشتش كرده.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه راستي كه خداوند بنده اي كه بوسيله گناه آزموده شده و آزمايش شده، سپس توبه نموده است را دوست مي دارد و بنده اي كه اصلاً به گِرد گناه نگشته از بنده اي كه گناه كرده و توبه نموده برتر است.امام مهدي (عج)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمن آخرين جانشين پيامبر هستم ، و به وسيله من است كه خداوند بلا را از خاندان و شيعيانم دور مي سازد.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmساعتي عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmظلم در دنيا همان ظلمتها و تاريكي هاي آخرت است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعمل اندك و بادوام كه بر پايه ي يقين باشد در نزد خداوند از عمل زياد كه بدون يقين باشد برتر است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدبخت ترين بدبختان كسي است كه فقر دنيا و عذاب آخرت را با هم دارد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس تقوا روزي ‏اش شود، خير دنيا و آخرت روزي او شده است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين چيزي كه به مؤمن داده شده خوش اخلاقي و بدترين چيزي كه به انسان داده شده دلي بد در چهره‏اي زيباست.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس كه نمازش او را از فحشاء و منكر باز ندارد، هيچ بهره اي از نماز جز دوري از خدا حاصل نكرده است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدترين مردم در روز قيامت كساني هستند كه(در اين دنيا) از ترس شرّشان مورد اكرام و احترام واقع مي شوند.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد. 2 - از وعده تخلف كند. 3 - در امانت خيانت نمايد.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس چهل روز خود را براي خدا خالص كند چشمه‏ هاي حكمت از قلب وي بر زبانش جاري مي ‏شود.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس مي ‏خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبپرهيز از خلف وعده كه آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مي ‏شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاي هيچ بنده‏اي كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسي بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمي‏رود.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر مؤمني محافظت برنمازش نمايد، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهاي غافل شمرده نمي شود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز ارتكاب معصيتهاي الهي(حتّي) در نهان خودداري كنيد زيرا آن خدايي كه شاهد است خود نيز حاكم است.امام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبخشنده‌ترين مردم كسي است كه به آنكه چشم اميد به او نبسته، بخشش ‌كند. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز نشانه‏ هاي پرهيزكاران اين است كه مي ‏بيني در دين نيرومند ... در كسب دانش حريص و داراي علم همراه با بردباري‏اند.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند متعال، به بنده‏اش در هر روز نصيحتي عرضه مي ‏كند، كه اگر بپذيرد، خوشبخت و اگر نپذيرد، بدبخت مي ‏شود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبردباري پرده‏اي پوشاننده و عقل شمشيري برنده است، پس عيبهاي اخلاقي خود را با بردباري بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخيز.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه نماز خود را با جماعت و با درك تكبير اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را براي او مقرر مي سازد: 1- برائت از آتش دوزخ .2- برائت از نفاقامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmامير المومنين علیه السلام مي فرمود:برترين عبادت پاكدامني است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmامير المومنين علیه السلام مي فرمود:برترين عبادت پاكدامني است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmناتواني آفت است و شكيبائي شجاعت و زهد ثروت و تقوي سپر و بهترين همنشين رضايت و خشنودي است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمؤثّرترين وسيله جلب رحمت خدا اين است كه خيرخواه همه مردم باشي.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس اخلاقش بد شد، خود را در عذاب قرار داده است.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند به وسيله تقوا بنده را حفظ مي ‏كند از آنچه كه عقلش به آن نمي ‏رسد و كور دلي و ناداني او را بر طرف مي ‏سازد.امام هادي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر همه مردم مسيري را انتخاب كنند و در آن گام نهند ، من به راه كسي كه تنها خدا را خالصانه مي پرستد خواهم رفت.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوست ندارم جواني از شما را جز بر دو گونه ببينم: دانشمند يا دانشجو.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند بندگان غيرتمند خود را دوست دارد.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه انسان چهل ساله شود و خوبيش بيشتر از بديش نشود، شيطان بر پيشاني او بوسه مي ‏زند و مي ‏گويد: اين چهره ‏اي است كه روي رستگاري را نمي ‏بيند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبردباري آتش خشم را فرو مي ‏نشاند و تندي، آن را شعله ‏ور مي ‏كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه زياد با دنيا گره خورده باشد حسرت و اندوهش هنگام جدايي از آن زيادتر خواهد بود.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmايمان عبارت است از شناخت قلبي، گفتار زباني و كردار با اعضا و جوارح.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند متعال زيباست و زيبايي را دوست دارد.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفرزند آدم وقتي تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش راداري ، جهانگر مباش.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر دردي دوايي دارد و دواي گناهان استغفار كردن است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعقل راهنماي مؤمن است.پيامبر اعظم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز ما نيست كسي كه امانت را بدان اندازه بي‌اهميت شمرد كه هرگاه امانتي به او بسپرند، آن را ضايع گرداند.امام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خدا را، آن‌گونه كه سزاوار اوست، بندگي كند، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكمال نيكوكاري آن است كه در نهان همان‌گونه رفتار كني، كه در آشكارا.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmملاك [ارزيابي] كارها، پايان آن‌هاسترسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرترين ايمان آن است كه بداني خداوند همه جا با توست.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس دنيايش را دوست داشته باشد به آخرت خود زيان مي رساند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه كسي كه تو را امين شمرده خيانت مكن، هر چند او به تو خيانت كرده باشد و راز او را فاش مساز، اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز نشانه‌هاي ايمان حقيقي آن است كه حق را بر باطل ترجيح دهي، هر چند حق به زيان تو و باطل به سود تو باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي تربيت كردن خود همين بس كه از آنچه در ديگران نمي‌پسندي، دوري كني.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگز خداوند كسي را به خاطر ناداني اش عزيز نگردانده و كسي را خاطر بردباري اش ذليل و خوار نكرده است.امام حسن مجتبي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا. امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند دوست مي دارد كسي را كه با حيا، بردبار، پاكدامن، و باز ايستنده ي از حرام باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصبر به سوي سختي هاي زمانه تير مي افكند و بي تابي از ياري كنندگان زمانه است.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوشا آنكه زيادي دارايي‌اش را انفاق كند و زبانش را از زياده‌گويي نگه‌دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوش‌رويي كينه را از بين مي‌برد.امام صادق (عليه‌ السلام)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآسمان چهل روز بر حسين علیه السلام ، خون گريه كرد.امام صادق (عليه‌ السلام)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچون روز عيد نوروز فرا رسيد، غسل كن، پاكيزه‌ترين جامه‌ي خود را بپوش، با بهترين عطر، خود را خوشبو كن و آن روز را روزه بدار.حضرت فاطمه سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت، ‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مايۀ ايمني از تفرقه قرار داده است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين چيزي كه نوجوانان بايد فراگيرند، چيزهايي است كه در بزرگسالي خود به آنها نياز خواهند داشت.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمنشيني با صالحان، (انسان را) به سوي صلاح رهنمون مي‌شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmزكات چشم به ديده عبرت نگريستن و چشم پوشي از شهوات و مانند آن است.حضرت علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبزرگوار كسي است كه آبرويش را با مالش حفظ كند و فرومايه كسي است كه مالش را با آبرويش حفظ كند.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز حضرت فاطمه زهرا (عليها السلام) روايت شده كه رسول خدا فرمودند: امام همچون كعبه است كه بايد به سويش روند، نه آنكه (منتظر باشند تا) او به سوي آنها بيايد.امام مهدي (عج)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمن ذخيره خدا در روي زمين و انتقام گيرنده از دشمنان او هستم.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبردباري به عنوان ياري كننده كافي است و فرمودند: اگر بردبار نيستي خود را به بردباري واداري.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز خدا بترسيد و كسي از شما بر ديگري حسد نوَرزد. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصبر كليد رسيدن است و كاميابي سرانجام كسي كه صبر مي‌كند.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپشيماني از گناهان براي توبه كفايت مي كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmيزيد بن صائغ گويد: به امام جعفر صادق عرض كردم كه : مردي هست كه شيعه است ولي اگر سخن گويد دروغ مي گويد و اگر وعده دهد به وعده اش وفا نمي كند و اگر امينش شمرند خيانت مي كند؛ چنين كسي چه مقام و منزلتي دارد؟ حضرت فرمود: منزلت او نزديكترين منزلها به كفر است ولي كافر نيست.امام حسن عسگريhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه زشت است براي مؤمن دلبستگي به چيزي كه او را خوار مي كند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا پشيماني از بدي آدمي را به سوي تركِ بدي فرا مي خواند.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاهل بيت من چون كشتي نوح‌اند؛ هر كه بر آن نشيند نجات يابد و آنكه از آن تخلف كند هلاك گردد.امام موسي كاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را ناسپاسي كردهامام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن مدّت عمري كه خداوند براي فرزند آدم جاي عذر و بهانه باقي گذارده شست سال استامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپناهنده به خدا آسوده و محفوظ است ، و دشمنش ترسان و بي ياورامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه مالك خشم خود نباشد مالك عقل خود نيستامام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخت ترين گناهان، گناهي است كه انجام دهنده ي آن، آن را ناچيز بشماردامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند عزوجل فرمود هرگاه كسي كه مرا مي شناسد نافرماني ام كند كسي را كه مرا نمي شناسد بر او مسلّط مي گردانمامام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه خدا خير خواه او باشد، محبّت حسين و شوق زيارتش را در دل او مي اندازدحضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكشته شدن حسين آتشي در دل مومنان در انداخته است كه هرگز سرد نخواهد شدامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ تنگنا و گشايشي نيست، مگر آنكه مشيت و قضا و امتحان الهي در آن نهفته استامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرسول خدا فرمود: كسي كه معصيت الهي را از خوف خداي تبارك و تعالي ترك كند خداوند او را در روز قيامت خوشنود مي سازدامام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmيكي از محبوبترين بندگان خدا در نزد خداوند كسي است كه نيكوكار و بسيار توبه كننده باشدامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسازگاري و مدارا از اهل هيچ خانه اي باز داشته نشده جز اينكه آنان از خير و خوبي محروم و بي بهره گشته استحضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا دينار و درهم پيشينيان شما را به هلاكت رساند و همين دو نيز هلاك كننده شماستامام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند به هيچ عبادتي برتر از رعايت پاكي شكم و پاكي دامن عبادت نشده استيامام هادي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحسد نيكوييها را نابود سازدامام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمنشيني با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمي گناهكاران موجب بدبيني مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار استامام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاجل به عنوان نگهبان براي آدمي كافي استامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس مرتكب گناهي شود در حالي كه خندان است (در روز قيامت) با چشم گريان به آتش دوزخ در افتدامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعدل شيرين تر از عسل و نرم تر از كف و خوشبوتر از مشك استامام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmراستي كه خداوند شخص بد زبان بيهوده گوي را دشمن مي داردامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا دشنام دادن و هرزه گويي و زبان درازي ناشي از نفاق و دورويي استامام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي به ولايت ما نمي رسد مگر با عمل (شايسته) و دوري از گناهپيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحقيقتاً آنچه (از نعمتها و رضوان) كه در نزد خداوند است جز با طاعت و فرمانبرداري از او بدست نمي آيدامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه طالب رياست باشد هلاك مي شودامام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه نيت خود را خالص گرداند، از پستي دور ماندامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmريشه هاي كفر سه چيز است: حرص و خود بزرگ بيني و حسد ورزيدنامام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمؤمن نياز دارد به توفيقي از طرف خدا ، و به پندگويي از طرف خودش ، و به پذيرش از كسي كه او را نصيحت كندحضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتاجر درستكار راستگوي مسلمان، روز رستاخيز با شهيدان استامام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا رحمت كند بنده اي را كه علم را زنده مي كندپيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاستوارترين كارها سه چيز است: ياد خداوند در همه حال، و رعايت انصاف به ضرر خويش و تقسيم مال با برادر دينيامام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين مال آن است كه آبرو با آن محفوظ ماند.امام حسن علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت و ناگواري است.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاسماعيل بن سهل گويد: به خدمت امام جواد نوشتم : به من چيزي بياموز كه هر گاه آنرا بگويم در دنيا و آخرت با شما باشم ، حضرت با خط شريف خود كه آنرا ميشناختم نوشت: سوره مباركه انا انزلناه را زياد تلاوت كن و دو لب خود را با گفتن استغفار تر كن (نيروي تازه بخش).امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه ستمي كند به سبب آن ستم، در جانش يا مالش يا فرزندانش به گرفتاري مي افتد.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 - زيادي استغفار ، 2 - نرمخويي ، 3 - صدقه بسيار دادن.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي مؤمن چقدر زشت است كه ميل و رغبتي داشته باشد كه او را به ذلّت و خواري بكشاند.امام سجاد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنصيحت زياد ، موجب بدبيني مي‌شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسر هر گناهي دوستي دنياستامام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر جوان مؤمني كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او را در مي آميزد.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر از ترس خدا از چيزي درگذري، خداوند بهتر از آن را به تو خواهد داد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتقواي خدا را پيشه كن تقوايي اگر چه كم و بين خود و خدايت پرده اي قرار ده اگر چه نازك.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmراستي كه عقوبت و كيفر ستم از عقوبت هر بديِ ديگر زودتر و با شتاب تر فرا مي رسد.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين مال انسان، اندوخته‌هاي صدقه است.امير المؤمنين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسلامت بدن نشانه كمي حسد است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاميرالمومنين فرمود: ايمان چهار ركن دارد: خشنودي به قضاي الهي و توكل بر خدا و سپردن امر زندگي به خداوند و تسليم در برابر امر خدا.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدل ها مانند آهن هنگام رسيدن آب به آن زنگ مي زند، گفتند: صيقل آن چيست؟ آن حضرت فرمود: زيادي ياد مرگ و خواندن قرآن.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپدرم مي فرمود: هيچ بنده ي مومني نيست جز اينكه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بيم و نور اميدي به گونه اي كه اگر اين با ان و آن با اين سنجيده شود هيچيك بر ديگري زيادتي ندارد.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه برايش مدارا تقسيم شده ايمان براي وي تقسيم گرديده.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداي تعالي پرهيز از افترا و دشنام را براي دور شدن از لعنت واجب فرمود و دزدي را منع كرد تا راه عفت پويند.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز لجاجت بپرهيز كه آغاز آن ناداني و فرجامش پشيماني است.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتواضع آن است كه آنچه را كه دوست مي داري مردم به تو عطا كنند، تو به مردم عطا كني.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز پدر بزرگوارش روايت فرمود كه: اميرالمومنين فرموده اند : بوسيله ي استغفار خود را خوشبو كنيد ، مبادا بوي بد گناهان شما را رسوا كند.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآدميزاد پير مي شود و دو چيز از او جوان مي شود: حرص مال و حرص عمر.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز امير المومنين پرسيده شد كه : زهد در دنيا چيست؟ فرمود: اعراض و دوري كردن از حرام خدا.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmراستي كه بداخلاقي عمل را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي سازد.امام سجاد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمۀ خوبيها را در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است ديدم.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبالاترين دستاويزهاي ايمان اين است كه كسي را براي خدا دوست داري و كسي را براي خدا دشمن داري.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmگمان نيكو به خداوند داشته باش زيرا خداوند عز و جل مي فرمايد: من در نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خير به من نداشته باش.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه سخن حقي مي داند نبايد از بيم مردم از گفتن آن خودداري كند.حضرت معصومه سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفاطمه معصومه سلام الله علیها ، از دختر امام صادق علیه السلام روايتي نقل مي كند كه سلسله سندش به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مي رسد كه آن حضرت مي فرمايد: حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: «آگاه باشيد! هركس با محبّت آل محمّد بميرد شهيد از دنيا رفته است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمستمند فرستاده خدا است . كسيكه از او دريغ دارد از خدا دريغ داشته و كسيكه به او عطا و بخشش كند بخدا عطا كرده.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدلها مانند بدنها خسته مي‌شوند پس (براي رفع خستگي آنها) حكمتهاي تازه بجوييد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmزشت گفتاري ناشي از ستمكاري و ستمكاري در آتش است. امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا در آسمان دو فرشته اند كه بر بندگان گمارده شده اند پس هر كه براي خدا فروتني كند بالايش مي برند و هر كه تكبر ورزد فرودش آورند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرترين عبادت پاكدامني است .امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه راستي كه بد اخلاقي ايمان را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي كند .امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوبي دنيا جز در پيوند با برادران و آشنايان نيست.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا، محبوبترين اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نيكي كردن و جهاد در راه خداست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپيروزي در پرتو تدبير و احتياط است و تدبير و احتياط به تفكر است و تفكر صحيح به نگهداري اسرار است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس از شما در خوردن قسم جدي تر است به جهنم نزديكتر است.پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمدارا نمودن مايه ي بركت و درشتي كردن مايه ي شومي است .امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسزاوار نيست مؤمن در مجلسي بنشيند كه در آن معصيت خدا مي‌شود و او نمي‌تواند آن وضع را تغيير دهد. امام سجّاد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه به آنچه كه خداوند بر او واجب ساخته عمل كند، از عابد ترين مردمان است .امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmوقتي خواستي كاري را انجام دهي، تأمل كن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد.امام حسن عسگري علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه بد است آن بنده خدا كه دورو و دو زبان است. در حضور برادرش او را مي ستايد و در غياب او بدگوئيش مي كند. اگر عطايي به برادرش رسد حسد برد، و اگر گرفتار گردد او را وانهد. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ شفاعت كننده اي پيروزمندتر از توبه نيست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmداوري در حق افراد مورد اطمينان با تكيه بر گمان از عدالت دور است.حضرت مهدي (عج)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ چيز مثل نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد و او را خوار نمي كند، پس نماز بخوان و بيني شيطان را به خاك بمال.حضرت مهدي (عج)http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر خواستار رشد و كمال معنوي باشي هدايت مي شوي ، و اگر طلب كني مي يابي . امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروزه‏ داري كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده، روزه ‏اش به چه كارش خواهد آمد.امام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحذر كن از مواردي كه بايد عذرخواهي كني ، زيرا مؤمن نه كار زشتي انجام مي دهد و نه به عذرخواهي مي پردازد، اما منافق همه روزه بدي مي كند، و به عذرخواهي مي پردازد.حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين كارها در پيش خدا كاريست كه دوام آن بيشتر است ، اگر چه اندك باشد.حضرت علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبترس [از خدا] بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشي كرده كه گوئي آمرزيده است.حضرت فاطمه سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداي تعالي زكات را مايه پاكي جان و فزوني روزي ، و روزه را براي پابرجايي اخلاص قرار داد .امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوشا به حال كسيكه بياد معاد باشد . و براي روز حساب عمل كند و بمقدار كفايت قناعت نمايد . و از خدا راضي باشد.امام حسن علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر روزه داري هنگام افطار يك دعاي اجابت شده دارد . پس در اولين لقمه افطار بگو: به نام خدا ، اي خدايي كه آمرزش تو فراگير و وسيع است ، مرا ببخش . امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم به انجام روزه امر شده‏اند تا درد گرسنگي و تشنگي را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگي آخرت را بيابند.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند شخص آسانگير نرمخو را دوست دارد . امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپاداش خوشرويي در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويي با دشمن ستيزه جو، انسان را از عذاب آتش باز مي دارد.امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmثواب نيكي با خويشاوندان را از همه كارهاي نيك زودتر ميدهند.امام موسي كاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmافطاري دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.رسول اكرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدرستي كه محبوبترين بندگان خدا نزد وي كسي است كه با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد.امام موسي كاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمهرورزي و دوستي با مردم ، نصف عقل است.حضرت رسول اکرم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmوقتي خداوند براي بنده اي نيكي خواهد ، وي را در كار دين دانا و به دنيا بي اعتنا سازد و عيوب وي را بدو بنماياند. امام هادی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز اين كار خودداري كن كه تملق بسيار، بدگماني به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نيت نشان ده. امیر المؤمنین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر مقداري كه بتوان بر آن اكتفا نمود كافي است.امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوستي قلبي برادرت را از اندازه دوستي قلبي خودت نسبت به او بفهم.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآفت شرافت و بزرگي ، به خود نازيدن و خود بزرگ بيني است.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm از فراست مؤمن بترسيد كه چيزها را با نور خدا مي نگرد. امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند، پشميان نگردد: 1. اجتناب از عجله 2. مشورت كردن 3. توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآنچه اندك باشد و كفايت كند، از آنچه كه فراوان باشد و [آدمي را به خود] مشغول سازد بهتر است. امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm كسي كه از چيزي ترفداري مصرّانه و نابجا كند يا اينكه از جانب ديگران به نفع او طرفداري نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققاً كه ريسمان ايمان را از گردن خويش باز كرده است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشش چيز در مورد مومن وجود ندارد : دشواري(بدخويي) و كم خيري و لجاجت و سرسختي و دروغگويي و حسد ورزيدن و ستم كردن. امام هادی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنارضايتي پدر و مادر ، كم تواني را به دنبال دارد و آدمي را به ذلت مي كشاند.امام هادی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعقل كامل نمي شود مگر با پيروي از حق. امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپشيماني از گناه براي توبه كافي است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردي به پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله عرض كرد:اي رسول خدا چيزي به من بياموز، حضرت فرمود: برو و خشمگين مشو. امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا مومن غبطه مي خورد ولي حسد نمي ورزد و منافق حسد مي ورزد ولي غبطه نمي خورد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه جلوي خشمش را بگيرد خداوند نقصها و كاستي هاي او را مي پوشاند.پیامبراکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا. امام موسی کاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكم گويي ، حكمت بزرگي است ، بر شما باد به خموشي كه آسايش نيكو و سبكباري و سبب تخفيف گناه است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا خداوند اهل مدارا است و مدارا را دوست دارد و (آدمي را) بر مدارا ياري مي كند.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا دلها به سوي خداوند متعال آهنگ نمودن، رساتر از به زحمت انداختن اعضا با اعمال است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه در قلبش به اندازه ذره اي كبر و خود بزرگ بيني باشد به بهشت وارد نمي شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاصرار بر گناه آسودگي از مكر خداست ، و از مكر خدا آسوده نباشد جز مردمي زيانكار.امام سجّاد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه به آنچه خداوند بر او واجب ساخته عمل كند از بهترين مردمان است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآفت دينداري حسد و خودبيني و فخر فروشي است.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشميان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكوششي كه پارسايي در آن رعايت نشود سودي نخواهد داشت.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن. امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه بين خود و خدايش را اصلاح كند خداوند بين او و مردم را اصلاح مي كند. امام حسن علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخردمند به كسي كه از او نصيحت مي خواهد، خيانت نمي كند.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاعتماد به خدا بهاي هر چيز گرانبها است و نردباني به سوي هر بلندايي.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmايمان يك درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فـرزنـد آدم چيزي بـالاتـر از يقيـن داده نشده است.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كه از مردم پروا نكند، از خدا نيز پروا نمي كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ بنده مومني نيست جز اينكه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بيم و نور اميد.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبي اعتنائي و اميد نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترين توانگري است.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنيكوترين مردم از نظر ايمان، خوش خلق‌ترين و با لطفترين آنها نسبت به اهل خويش است.پیامبراکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه ديديد كه مردي باكي ندارد كه چه مي گويد و چه درباره اش گفته مي شود،چنين كسي شريك شيطان است.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرشما باد به فهميدن، نه نقل كردن.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوست اگر در سه مورد دوستش را حمايت نكند دوست نيست:در شدت و گرفتاري او ، در غيبت وي و پس از مرگش.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم را با غير زبانتان بخوانيد تا از شما پارسايي و كوشش و نماز و خوبي را ببينند زيرا اين امور آنان را به سوي حق فرا مي خواند.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعزّت مؤمن در بي‏نيازي او از مردم است.امام موسی کاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كسي كه دو روزش مساوي باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا هواي نفساني خود مبارزه كن همانگونه كه با دشمنت مبارزه مي كني.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه بسياري نماز و روزه و زيادي حجّ و احسان و زمزمه‌شان در شب منگريد بلكه به راستي سخن و امانت داريشان بنگريد.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه راه ورود به كاري را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده اش مي كند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز نگاه [ناپاك] بپرهيزيد كه چنين نگاهي تخم شهوت را در دل مي‌كارد و ‏همين براي فتنه‌ي صاحب آن دل بس است.حضرت فاطمه سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmزاهد ترين مردم كسي است كه حرام را وانهد ، كوشاترين مردم تارك گناهان است.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه صبر وي را نجات نبخشد، جزع و بي تابي وي را از پاي در مي آورد.امام جواد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتوانگري مومن در بي نيازي از مردم است.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس به حساب نفس خود رسيدگي كند به عيبهايش آگاه مي شود.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشتاب كردن در كاري پيش از بدست آوردن توانايي و سستي كردن بعد از به دست آوردن فرصت از ناداني است.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر خداوند بوسيله تو يك نفر را هدايت كند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است.امام جعفر صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه نيكو كاري اش او را شادمان كند و بدي اش وي را بد حال گرداند چنين كسي مومن است.امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك قرار داد ، و نماز را براي دوري از تكبر و خودخواهي.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمنشين خوب بهتر از تنهايي است و تنهايي بهتر از همنشين بدپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خدا را، آنگونه كه سزاوار اوست، بندگي كند، خداوند بيش ازآرزوها و كفايتش به او عطا مي كند.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفاطمه پاره وجود من است، هر كه او را بيازارد مرا آزار داده و هر كه او را خوشحال كند مرا خوشحال كرده است.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نيز در روز قيامت عذابش را از او باز مي دارد.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmارجمندترين مردم كسي است كه آن چه را كه برايش سودي ندارد رها كند.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز ما نيست آن كه دنياي خود را براي دينش و دين خود را براي دنيايش ترك گويد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا نفرت انگيزترين مخلوق خدا بنده اي است كه مردم از شرّ زبان او پرهيز مي كنند.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمنشين بي خرد مباش كه او كار (نابخردانه) خود را براي تو آرايد و دوست دارد تو را چون خود نمايد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآدمي بنده خالص خدا نمي شود تا آنگاه كه ستايش و نكوهش نزد او يكسان شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه برادرش را در كاري ناپسند ببيند و بتواند او را از آن باز دارد و چنين نكند، به او خيانت كرده است.امام موسی کاظم علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كه نَداري حيرانش كند، توانگري سرمستش مي سازد.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچيزي را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه با مردم چنان رفتار كند كه دوست دارد آنها با او آنگونه رفتار كنند، عادل است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmغيبت آن است كه درباره برادرت چيزي بگويي كه خداوند آن را پنهان كرده است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهركس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ مردي نيست كه تكبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتي كه در نفس خود مي يابد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه زيارت و ديدار يكديگر برويد، با هم به سخن و مذاكره بنشينيد و امر ما را (كنايه از حكومت و رهبري) زنده كنيد.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرترين ايمان آن است كه معتقد باشي هر كجا هستي خداوند با توست.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحكمت را هر كجا كه يافتي فراگير، زيرا حكمت گمشده هر مومن است.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا دارايي خود نمي توانيد دل مردم را به دست بياوريد پس دلشان را با اخلاق (نيك) به دست آوريد.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدو نعمت است كه ارزش آنها را نمي دانند مگر كسي كه آنها را از دست داده باشد : جواني و تندرستي.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmيك ساعت انديشيدن در خير و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.رسول اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبخشنده ترين شما پس از من كسي است كه دانشي بياموزد آنگاه دانش خود را بپراكند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه ديديد كه بنده اي گناهان مردمان را جستجو مي كند و گناهان خويش را فراموش كرده است بدانيد كه او فريب شيطان را خورده است. امام حسن علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند. امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس به جز حق جوياي عزت شود به ذلت در افتد و هر كس با حق عناد ورزد خوار گردد. امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه احترام پدر و معلمت از جاي برخيز هرچند فرمان روا باشي. امام زمان علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدلهاي ما ظرف اراده و مشيت خداست پس هرگاه او چيزي را اراده كند،ما نيز همان چيز را اراده مي كنيم. امام سجاد علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحق آنكه بزرگتر است اين است كه او را به خاطر سنش احترام كني و او را به خاطر اينكه برتو در مسلماني پيشي داشته است،بزرگ شماري.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبـدان بـه درستي كه عمل دايمي اندك،كه همراه با يقين باشد،نزد خداوند متعال،افضل از عمل بسياري است كه با يقين همراه نباشد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبرترين عبادت مداومت نمودن بر تفكر درباره خداوند و قدرت اوست. امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه خداوند اميدوار باش،اميدي كه تو را بر انجام معصيتش جرات نبخشد و از خداوند بيم داشته باش بيمي كه تو را از رحمتش نااميد نگرداند.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـي و بخشـش.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه بسيار خواهش هاي نفساني لحظه اي ، كه اندوه طولاني و درازي را در پي دارد.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين مردم كسي است كه نفع رساننده مردم باشد.امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين خوبي ها رفق است(مهرباني و لطف با مردم) امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهرگاه ديديد كه بنده اي گناهان مردمان را جستجو مي كند و گناهان خويش را فراموش كرده است بدانيد كه او فريب شيطان را خورده است. امام علی علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه به نفس خود، خواسته نفس را عطا نكند به رشد خود رسيده است.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنماز قلعه و دژ محكمي است كه نمازگزار را از حملات شيطان نگاه مي دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاولين چيزي كه از انسانها سؤال مي شود، نمازهاي پنج گانه است.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروز غدير در آسمان مشهورتر از زمين است.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه بسيارند دانشمنداني كه جهلشان آنها را كشته در حالي كه علمشان با آنهاست، اما به حالشان سودي نمي دهد.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتكميل روزه به پرداخت زكاة يعني فطره است، همچنان كه صلوات بر پيامبر صلی الله علیه و آله كمال نماز است.امام حسن مجتبی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچون شخص پيروز در طلب مكوش، و چون انسان تسليم شده به قَدَر اعتماد مكن ، بلكه با تلاش پيگير و اعتماد و توكل به خداوند، كار كن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه درماههاي ديگر تمام قرآن را بخواند.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآنگاه كه روزه مي ‏گيري بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه ‏دار باشند.(يعني از گناهان پرهيز كند.)امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاي فرزند آدم! هرچه بيشتر از مقدار خوراكت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بود.امام حسن عسکری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmجدال مكن كه ارزشت مي رود و شوخي مكن كه بر تو دلير شوند.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمومن همانند دو كفه ترازوست. هرگاه به ايمانش افزوده گردد، به بلايش نيز افزوده مي گردد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعاجز ترين مردم كسي است كه از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر كسي است كه دوستان بدست آورده را از دست بدهد.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ بنده اي عالم نباشد تا اينكه به بالا دست خود حسد نبرد و زير دست خود را خوار نشمارد.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا را نشناخته آن كه نافرماني اش كند.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخت ترين گناهان آن است كه صاحبش آن را كوچك بشمرد.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبالاترين عبادت، عفت شكم و شهوت است.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه مردم بگوييد بهتر از آن چيزي كه مي خواهيد به شما بگويند.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهميشه جاهل: يا افراط گر و تجاوزكار و يا كندرو و تفريط كننده است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخويشتن داري، زينت فقر است و سپاس گزاري زينت غنا و توانگري.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه به تو گمان نيكي برد، گمانش را (عملاً) تصديق كن.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقلب خود را از كينه ديگران پاك كن،‌ تا قلب آنها از كينه تو پاك شود.امام حسن عسکری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمومن براي مومن بركت و براي كافر، اتمام حجت است.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتواضع و فروتني نعمتي است كه بر آن حسد نبرند.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر مقام ادب همين بس كه آنچه براي ديگران نمي پسندي، خود از آن دوري كني.امام حسن عسکری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتمام پليديها در خانه اي قرار داده شده و كليد آن دروغگويي است.امام حسن عسکری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه با خدا مانوس باشد، از مردم گريزان گردد.امام باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصبر كنيد برگزاردن احكام شرع و شكيبايي ورزيد در برابر دشمنتان و آماده و حاضر يراق باشيد براي امامتان كه در انتظار او هستيد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعلم گنج بزرگي است كه با خرج كردن تمام نمي شود.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراستي كه خداوند عزوجل رحم مي نمايد مرد را، به سبب شدت محبت او به فرزندش.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنزديكترين حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.رسول اكرم صلي الله عليه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهركس آبروي مؤمني را حفظ كند، بدون ترديد بهشت بر او واجب مي شود.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعاجزترين مردم كسي است كه نتواند دعا كند.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدرستي كه شيعيان ما قلبشان از هرناخالصي و حيله و تزوير پاك است.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرستگـار نمي ي مـردمـي كه خشنـودي مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خريدنـد.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس اندوه و مشكلي را از مومني بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كسي كه نفسش را محاسبه كند، سود برده است و آن كسي كه از محاسبه نفس غافل بماند، زيان ديده است.حضرت زهرا سلام الله علیها http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا اطاعت و پيروي از ما اهل بيت را سبب برقراري نظم اجتماعي در امت اسلامي و امامت و رهبري ما را عامل وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است. حضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين شما كسي است كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم كساني هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.حضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتلاوت كننده سوره حديد و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمين اهل بهشت خوانده مي شوند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmايمان خود را با صدقه دادن ، و اموالتان را با زكات دادن نگاه داريد ، و امواج بلا را با دعا از خود دور سازيد. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاندوه خوردن ، نيمي از پيري است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوستي كردن ، نيمي از خردمندي است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كه ميانه روي كند ، تهيدست نمي شود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكمك الهي به اندازه ي نياز فرود مي آيد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كه پاداش الهي را باور دارد ، در بخشش سخاوتمند است .امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروزي را با صدقه دادن فرود آوريد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد : در روز گرفتاري ، آن هنگام كه حضور ندارد ، و پس از مرگ.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدنيا گذرگاه عبور است ، نه جاي ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند : يكي آن كه خود را فروخت و به تباهي كشاند ، و ديگري آن كه خود را خريد و آزاد كرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبزرگي پروردگار نزد تو ، پديده ها را در چشمت كوچك مي نماياند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كس كه در عمل كوتاهي كند ،دچار اندوه گردد و آن را كه از مال و جانش بهره اي در راه خدا نباشد ، خدا را به او نيازي نيست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدنياي حرام چون مار سمي است ، پوست آن نرم ولي سم كشنده در درون دارد ، نادان فريب خورده به آن مي گرايد ، و هوشمند عاقل از آن دوري گزيند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز دست دادن فرصت ، باعث اندوه مي شود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس ما اهل بيت پيامبر صلی الله علیه و آله را دوست بدارد ، پس بايد فقر را چونان لباس رويين بپذيرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر كوهي مرا دوست بدارد ، در هم فرو ميريزد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچه بسا دانشمندي كه جهلش او را از پاي در آورد ، در حالي كه دانش او همراهش باشد ، اما سودي به حال او نداشته باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمردم براي اصلاح دنيا چيزي از دين را ترك نمي گويند ، جز آن كه خدا آنان را به چيزي زيان بارتر دچار خواهد ساخت.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچون روايتي شنيديد ، آن را بفهميد و عمل كنيد ، نه بشنويد و نقل كنيد ، زيرا راويان علم فراوان ، و عمل كنندگان آن اندكند. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوابيدن همراه با يقين ، برتر از نماز گزاردن با شك و ترديد است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنزديكترين مردم به پيامبران ، داناترين آنان است به آنچه كه آورده اند.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ كاري با تقوا اندك نيست ، و چگونه اندك است آنچه كه پذيرفته شود؟.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبي ارزش ترين دانش ، دانشي است كه بر سر زبان است ، و برترين علم ، علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا اين دل ها همانند بدن ها افسرده مي شوند ، پس براي شادابي دل ها ، سخنان زيباي حكمت آميز را بجوييد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفقيه كامل كسي است كه مردم را از آمرزش خدا مايوس ، و از مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نسازد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر شگفتم از كسي كه مي تواند استغفار كند و نااميد است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmانديشه ي پير در نزد من از تلاش جوان خوشايندتر است. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه از گفتن (نميدانم ) روي گردان است ، به هلاكت و نابودي مي رسد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحكمت گمشده ي مومن است ، حكمت را فرا گير ، هر چند از منافقان باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحكمت را هر كجا كه باشد ، فرا گير ، گاهي حكمت در سينه ي منافق است و بي تابي كند تا بيرون آمده و با همدمانش در سينه ي مومن آرام گيرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر چيز كه شمردني است ، پايان مي پذيرد وهر چه را كه انتظار مي كشيدي ،خواهد رسيد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmانسان با نفسي كه مي كشد ، قدمي به سوي مرگ ميرود.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmزبان تربيت نشده ، درنده اي است كه اگر رهايش كني مي گزد!امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كسي كه تو را هشدار مي دهد ، مانند كسي است كه تو را مژده مي دهد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنادان را يا تندرو يا كندرو مي بيني!.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسزاوارترين مردم به عفوكردن ، تواناترينشان به هنگام كيفر دادن است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعيب تو تا آنگاه كه روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپيروزي در دورانديشي ، و دورانديشي در به كارگيري صحيح انديشه ، و انديشه ي صحيح به رازداري است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي ، از آنچه هستي نگران مباش.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmارزش مرد به اندازه ي همت اوست ، و راستگويي او به ميزان جوانمردي اش ، و شجاعت او به قدر ننگي است كه احساس مي كند ، و پاك دامني او به اندازه ي غيرت اوست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmگناهي كه تو را پشيمان كند، بهتر از كار نيكي است كه تو را به خودپسندي وا دارد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوشا به حال كسي كه به ياد معاد باشد ، براي حسابرسي قيامت كار كند ، با قناعت زندگي كند ، و از خدا راضي باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقلب احمق در دهان اوست ، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه آرزوهايش طولاني است ، كردارش نيز ناپسند است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبخشنده باش اما زياده روي نكن ، در زندگي حسابگر باش اما سختگير مباش.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند چنان پرده پوشي كرده كه مي پنداري تو را بخشيده است!.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه كردارش او را به جايي نرساند،افتخارات خاندانش او را به جايي نخواهد رساند. امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كس كه در پي آرزوي خويش تازد ، مرگ او را از پاي در آورد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعفت ورزيدن ، زينت فقر و شكرگزاري ، زينت بي نيازي است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر بر دشمنت دست يافتي ، بخشيدن او را ، شكرانه ي پيروزي قرار ده.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن ، از آن كمتر است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز دست دادن حاجت ، بهتر از درخواست كردن از نااهل است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصدقه دادن دارويي ثمر بخش است و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روي آنان جلوه گر است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقناعت مالي است كه پايان نمي پذيرد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدو گرسنه هرگز سير نشوند : جوينده ي علم و جوينده ي مال.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد ، بهتر از فراواني است كه رنج آور باشد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسزاوار نيست كه بنده ي خدا به دو خصلت اعتماد كند ، تندرستي ، توانگري ؛ زيرا در تندرستي ناگاه او را بيمار بيني ، و در توانگري او را تهيدست.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmجوينده ي چيزي ، يا به آن يا به برخي از آن ، خواهد رسيد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي هر كسي در مال او دو شريك است : وارث و حوادث.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاگر بنده ي خدا اجل و پايان كارش را مي ديد ، با آرزو و فريب آن دشمني مي ورزيد.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي فهميدن ، بپرس ، نه براي آزار دادن ، كه نادان آموزش گيرنده ، همانند داناست ، و همانا داناي بي انصاف چون نادان بهانه جو است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنيازمندي كه به تو رو آورده فرستاده ي خداست ، كسي كه از ياري او دريغ كند ، از خدا دريغ كرده ، و آن كسي كه به او بخشش كند ، به خدا بخشيده است.حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmلازمه ي دوستي با خدا نخست دوست داشتن مردم است .حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر آن كس كه خواهان ديدار خدا باشد ، خداوند نيز خواهان ديدار اوست . حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبيماري مومن كفاره ي گناهان اوست .حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كس صادق است كه برادران خود را اعم از حاضر يا كه غائب ، حامي باشد .حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدانيد كه اعمال شما به شما باز خواهد گشت و خود بوجود آورنده ي مجازات خود خواهيد شد .امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآنان كه وقتشان پايان يافته است ، خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند ، كوتاهي مي ورزند.حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدو خصيصه در يك مسلمان نمي گنجد ، حرص و بدخويي .حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبدانيد كه عزيزترين شما نزد من آنها هستند كه با روي خوش ، غمگيني را شادي بخشند.حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كس مسلمان واقعي است كه خو و رفتارش تمامي اهل بيت را خوش آيد.حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشخص ، مسلمان نيست مگر قلب و زبانش هم چنين باشد.حضرت محمد صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كس كه ذره اي غرور در دل دارد ، پاي به بهشت نخواهد نهاد.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه واجبات الهي عمل كن تا پرهيزكارترين مردمان باشي.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاحسان و نيكي كامل نباشد،مگر با سه خصلت:شتاب در آن،كم شمردن بسيار آن و منت ننهادن بر آن.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.امام صادق علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بيانداز زيرا اگر چنين نكني ديگري خودش را براي تو به زحمت نمي افكند.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه كوچكي گناه نگاه نكنيد بلكه به چيزي [نافرماني خدا] كه برآن جرات يافته ايد بنگريد.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه (حقيقت) عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا سخت ترين عبادت باز ايستادن از گناه است.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمبادا اعمال نيك را به اتكاي دوستي آل محمد صلی الله علیه و آله رها كنيد، مبادا دوستي آل محمد صلی الله علیه و آله را به اتكاي اعمال صالح از دست بدهيد، زيرا هيچ كدام از ايـن دو ، به تنهايي پذيرفته نمي شود.امام حسن علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدوست هركسي عقل اوست و دشمن هر كس ناداني اوست.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmگوهر مرد و بزرگي او اعمال اوست و شرافت و ارجمندي او دارايي او و كرامت و بزرگواري او تقواي اوست.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشخص صبور پيروزي را از دست نمي دهد و عاقبت به پيروزي مي رسد اگر چه زماني طولاني بر او بگذرد.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر چيزي قفلي دارد و قفل ايمان مدارا كردن و نرمي است.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدورترين مردم از خداوند عزّوجل در روز قيامت سركشانِ متكبّر هستند.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدر طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد ، زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست مي رسد.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي به ولايت ما نمي رسد مگر با عمل شايسته و خودداري از گناه.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmچيزي نيست كه چشمانت آن را بنگرد ، مگر آن كه در آن پند و اندرزي است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا احمق مشورت نكن و از دروغگو ياري مجو و به دوستي زمامداران اعتماد مكن.امام سجاد علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmتماميِ خير و خوبي در بريدن طمع و چشم نداشتن به آنچه كه در دستان مردم جمع شده، است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنماز قلعه و دژ محكمي است كه نمازگزار را از حملات شيطان نگاه مي دارد.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز حسـد ورزي به يكـديگـر بپـرهيزيـد، زيـرا ريشه كفـر، حسـد است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخداوند امتي را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتي كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستي نمايند.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعالم باشي يا جاهل ، خاموشي را برگزين تا بردبار به شمار آيي ؛ زيرا خاموشي نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmپشيمان ترين شخص در روز قيامت، كسي است كه براي مردم از عدالت سخن بگويد، اما خودش به ديگران عدالت روا ندارد.امام هادی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه بر طريق خداپرستي محكم و استوار باشد، مصائب دنيا بر وي سبك آيد، گر چه تكه تكه شود.امام حسن علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت ناگوار است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسه چيز است كه در هـر كه بـاشـد آقـا و سـرور است: خشـم فـرو خـوردن ،گذشت از بدكـردار، كمك و صله رحـم بـا جـان و مـال.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعمل اندك و بادوام كه بر پايه يقين باشد ، در نزد خداوند از عمل زياد كه بدون يقين باشد برتر است.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز نشانه هاي عالم ، نقد سخن و انديشه خود و آگاهي از نظرات مختلف است.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmنزديكترين و سريعترين طاعت در ثواب ، پيوند با خويشان است.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين چيزي را كه دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدانشمندي كه از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهركس نماز را سبك بشمارد ، به شفاعت ما دست نخواهد يافت.امام جواد علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز همراهي و رفاقت با آدم شرور بپرهيز ،زيرا كه او مانند شمشير برهنه است كه ظاهرش نيكو و اثرش زشت است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبزرگترين عيب آن است كه آنچه را كه مانند آن در خود توست عيب بشماري.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي كند و كسي كه با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي كند.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كس دو ركعت نماز بخواند و بداند چه مي گويد، از نماز فارغ مي شود، درحالي كه ميان او و ميان خداي عز و جل گناهي نيست.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه از روي بي ميلي ،بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازي براي او نيست.امام باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm علم ميراث گرانبهائي است و ادب لباس فاخر و زينتي است و فكر آئينه اي است صاف.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmمحبـوبتـرين بـرادرانـم نزد من، كسـي است كه عيبهايـم را به من اهدا كنـد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر چيز داراي سيماست ، سيماي دين شما نماز است.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه براي جلب رضايت و خوشنودي مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا مي گذارد.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد ، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به آنچه مي ترسد گرفتار مي شود.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبا مردم آن گونه معاشرت كنيد كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند ، و اگر زنده مانديد ، با اشتياق سوي شما آيند.امام حسن علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmانسان تا وعده نداده ، آزاد است. اما وقتي وعده ميدهد زير بار مسؤوليت ميرود ، و تا به وعده اش عمل نكند رها نخواهد شد .امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكساني كه رضايت مخلوق را به بهاي غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.امام کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين چيزي كه بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن به درگاه الهي تقرب پيدا مي كند، نماز است.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه خدا را بشناسد ترس او در دلش مي افتد و هر كه از خدا ترسان باشد نفسش از دنيا باز مي ماند.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmرغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـي ميلي به دنيا سبب راحتي قلب و بدن است.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بيخبر نمي پذيرد.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز شوخي (بي مورد) بپرهيز، زيرا كه شوخي نور ايمان تو را مي برد.امام حسن عسگری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكوشنده ترين مردم كسي است كه گناهان را رها سازد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.امام صادق علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسنگهاي زيربناي اسلام سه چيز است: نماز، زكات و ولايت كه هيچ يك از آنها بدون ديگري درست نمي‏ شود.امام محمد باقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmفضيلتي چون جهاد نيست ، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmروزه نفس از لذتهاي دنيوي سودمندترين روزه ‏هاست.پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي هر چيزي زكاتي است و زكات بدنها روزه است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبراي انسان عيب نيست كه حقش تاخير افتد، عيب آن است كه چيزي را كه حقش نيست بگيرد.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشايش است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmناتوان ترين مردم كسي است كه در به دست آوردن دوست ناتوان است ، و از او ناتوان تر كسي است كه دوستان خود را از دست بدهد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmثمره تفريط و كوتاهي پشيماني است و ثمره دور انديشي سلامت.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكثرت سكوت موجب ابهت و بزرگي است و انصاف مايه فزوني دوستان است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmقيمت و ارزش هر كس به اندازه ي كاري است كه به خوبي مي تواند انجام دهد.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدايي از اوست.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداي قيامت) به شفاعت من نخواهد رسيد.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا دينار و درهم پيشينيان شما را به هلاكت رساند و همين دو نيز هلاك كننده شماست.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي و ناسپاسي پدر و مادر.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعلم ميراث گرانبهائي است و ادب لباس فاخر و زينتي است و فكر آئينه اي است صاف.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmدعايي كه بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر به اجابت مي رسد،‌ دعا براي برادر ديني است در پشت سر او.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كه مي خواهد كه قويترين مردم باشد بر خدا توكل نمايد.امام محمدباقر علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخن طيب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نكند.امام موسی کاظم علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه مزه رنج و سختي را نچشيده، نيكي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاظهار شادي نزد غمديده، از بي ادبي است.امام حسن عسکری علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmوصول به خداوند عزوجل سفري است كه جز با عبادت در شب حاصل نگردد.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبخشنده ترين مردم كسي است كه در هنگام قدرت مي بخشد.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعبادت هفتاد جزء است و بالاترين و بزرگترين جزء آن كسب حلال است.امام علی علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmشادي مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmآن كه در كاري كه نافرماني خداست بكوشد اميدش را از دست مي دهد و نگرانيها به او رو مي آورد.امام حسن عسکری علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmعبادت كردن به زيادي روزه و نماز نيست، بلكه (حقيقت) عبادت، زياد در كار خدا انديشيدن است.رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmصدقه، خشم پروردگار را فرو مي‌نشاند.رسول خدا صلی الله علیه و آله http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبهترين ياران كسي است كه ناسازگاريش اندك باشد و سازگاريش بسيار. رسول خدا صلی الله علیه و آلهhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmطلب علم بر هر مسلماني واجب است، همانا خدا جويندگان علم را دوست دارد.امام محمد باقر علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي كه در دنيا به آنها داده است باريك بيني مي كند. امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm گريه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است.امام حسین علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي در قيامت در امان نيست مگر كسي كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت.امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر يك از دو نفـري كه ميان آنها نزاعي واقع شود و يكـي از آن دو رضايت ديگري را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.امام حسين علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm هر كس اندوه و مشكلي را از مومني بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام حسین علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmجز به يكي از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، يا صاحب مروت، يا كسي كه اصالت خانوادگي داشته باشد.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهر كـس به رزق و روزي كم از خدا راضي باشد، خداوند از عمل كم او راضي خواهد بود.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهيچ بنده ‏اي حقيقت ايمانش را كامل نمي ‏كند مگر اين كه در او سه خصلت باشد: دين‏ شناسي، تدبر نيكو در زندگي، و شكيبايي در مصيبت‏ها و بلاها.حضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmاز دنياي شما سه چيز محبوب من است: 1-تلاوت قرآن 2-نگاه به چهره رسول خدا 3-انفاق در راه خداحضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmما اهل بيت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسيله ارتباط خدا با مخلوقاتيم ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاكي ها، ما دليل هاي روشن خداييم و وارث پيامبران الهي.حضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمانا سعادتمند(به معناي) كامل و حقيقي كسي است كه امام علي علیه السلام را در دوران زندگي و پس از مرگش دوست داشته باشد.حضرت زهرا سلام الله علیهاhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmكسي كه عبادت هاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد.امام رضا علیه السلامhttp://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmبه ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.امام رضا علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm چقدر فاصله دو عمل دور است،عملي كه لذتش مي رود و كيفر آن مي ماند، و عملي كه رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmخوابيدن همراه با يقين ، برتر از نمازگزاردن با شك و ترديد است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm بي ارزش ترين دانش، دانشي است كه بر سر زبان است،و برترين علم ،علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm انسان با نفسي كه مي كشد ،قدمي به سوي مرگ مي رود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm دنيا براي رسيدن به آخرت آفريده شده،نه براي رسيدن به خود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htm از حرام دنيا چشم بپوش،تا خدا زشتي هاي آن را به تو بنمايد،و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmسخن بگوييد تا شناخته شويد،زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است.امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmحق سنگين است ولي گوارا،ولي باطل،سبك اما كشنده!امام علي علیه السلام http://www.mlm.mrdollar.biz/hadis.htmهمه چيز دنيا شنيدن آن بزرگ تر از ديدن آن است،و هر چيز از آخرت ديدن آن بزرگتر از شنيدن آن.